icon/category/park

Area of natural beauty

Het Sarsven, de Banen en Schoorkuilen

Het Sarsven, De Banen en Schoorkuilen vormen een natuurgebied in de gemeente Nederweert ten zuidoosten van het dorp Nederweert-Eind.
De totale oppervlakte beslaat 173 hectare en is eigendom van de stichting Het Li...
De totale oppervlakte beslaat 173 hectare en is eigendom van de stichting Het Limburgs Landschap.
Het gebied bevat drie vennen: het Sarsven, De Banen en de Schoorkuilen, met daarnaast verlandingszones, bossen en graslanden.

Het ven De Banen bevat dankzij een restauratie in 1992, waarbij de bodem werd opgeschoond, weer een natuurlijke, voedselarme waterhuishouding. Daardoor kreeg het weer een open karakter en werd opnieuw geschikt voor soorten van het oeverkruidverbond, zoals de zeer zeldzame drijvende waterweegbree. Enkele andere bijzondere soorten in dit gebied zijn moerasherthooi, zonnedauw en, op diverse plekken in de uitgestrekte wilgenstruwelen, Gagel. Noordelijk van de Banen werd enkele jaren geleden een met moerasbos dichtgegroeid ven hersteld met de naam Het Hoefijzer.

Het Sarsven is echter nog een voedselrijk ven met veel mattenbies en brede rietkragen.
De Schoorkuilen zijn een deels gerealiseerd, deels in aanleg verkerend natuurontwikkelingsproject dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd om redenen van natuurcompensatie. Daarbij wordt een vennengebied hersteld dat bij aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweert (gereedgekomen in 1929) met vrijkomende grond werd gedempt. Het Schoorkuilenproject betreft gronden aan weerszijden van het kanaal: aan de westzijde langs de Schoordijk, aan de oostzijde langs de Kwegt.
De gebieden zijn prima wandelend en fietsend te verkennen.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg
Lees verder

Contact and location

Het Sarsven, de Banen en Schoorkuilen
Banendijk
6034 SV
NEDERWEERT-EIND
Ook op deze locatie

Nearby

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
Horse riding trails, Horse and carriage route
0,80km
 
Walking/hiking routes
2,45km
 
Cycle route
3,07km
 
Walking/hiking routes
3,39km
 
Walking/hiking routes
3,65km
 
Walking/hiking routes
3,85km
 
Walking/hiking routes
4,42km
 
Walking/hiking routes
4,46km
 
Walking/hiking routes
5,37km
 
Walking/hiking routes
5,37km
 
Walking/hiking routes
5,37km
 
Walking/hiking routes
5,37km
 
Horse riding trails, Horse and carriage route
5,43km
 
Cycle route
5,48km
 
Cycle route
5,49km
 
Walking/hiking routes
5,61km
 
Walking/hiking routes
5,61km
 
Walking/hiking routes
5,61km
 
 
 
Horse riding trails, Horse and carriage route
6,15km
 
Horse riding trails, Horse and carriage route
6,26km
 
Walking/hiking routes
6,70km
 
Walking/hiking routes
6,77km
 
 
Cycle route
6,98km
 
Cycle route
7,52km
 
Cycle route
7,52km
 
Horse riding trails
7,53km
 
Walking/hiking routes
7,58km
 
Walking/hiking routes
7,59km
 
Walking/hiking routes
7,59km
 
Walking/hiking routes
7,72km
 
Walking/hiking routes
7,81km
 
Cycle route
7,81km
 
Walking/hiking routes
7,82km
 
Cycle route
7,86km
 
Walking/hiking routes
7,86km
 
Cycle route
7,99km
 
Cycle route
8,00km
 
Walking/hiking routes
8,34km
 
Cycle route
8,34km
 
Cycle route
8,34km
 
Walking/hiking routes
8,35km
 
 
Cycle route
8,70km
 
Visitor Centre
9,03km