icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Eijsden - Fort Navagne

De oksel tussen Maas en zijriviertje Berwijn is een onontdekt terrein tussen gemeenten Eijsden-Margraten en het Belgische Voeren, waar vele eeuwen historie wachten om opnieuw verteld te worden. Beleef het archeologische verhaal uit de tijd van de middeleeuwen, dat gaat over het immense fort Navagne, net voor de grens met Belgie. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van het kasteel. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

De oksel tussen Maas en zijriviertje Berwijn is een onontdekt terrein tussen gemeenten Eijsden-Margraten en het Belgische Voeren, waar vele eeuwen historie wachten om opnieuw verteld te worden.
Wat nu weide, akker en verwilderd bos is, was lang geleden een immense Spaanse fortificatie uit met hoge stenen- en aarden wallen, grachten, bruggen en een kasteel met bijgebouwen en stallen, ter grootte van meer dan 25 hectare. Deze werd hier in 1634 gebouwd, twee jaar nadat stadhouder Frederik Hendrik Maastricht had veroverd. In 2012 is een magnetometrisch onderzoek uitgevoerd, en vervolgens een verkennend booronderzoek. Daarnaast is een zogenaamd non-destructief archeologisch onderzoek gedaan, ofwel een historisch bureauonderzoek. De bevindingen lopen uiteen van gebeurtenissen in de streek tot het bestellen van materialen voor de bouw van het fort over een periode van enkele honderden jaren. Als een paal boven water staat de conclusie dat hier ooit een omvangrijk fort heeft gestaan.

Download de app

Vuursteenmijnen van Rijckholt: https://www.vuursteenmijn.nl/
  
Eugène Dubois Stichting: http://www.eugenedubois.org/nl/

Museum Ursulinen Convent: https://www.ursulinenconvent.com/

Ontdek Eijsden-Margraten: https://www.eijsden-margraten.nl/ontdek/

Download de app

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Eijsden - Fort Navagne
Schansweg
6245 SM
Eijsden

Wanneer

Altijd open.