Het Spaanse Bos

Het Spaanse Bos
Asbroek
6089 NA
HEIBLOEM

Area of natural beauty

In de gemeente Heythuysen ten zuidwesten van het kerkdorp Heibloem ligt het Spaanse Bos.

Het gebied van 28 ha. bestaat voornamelijk uit naaldbos, waarin de grove den de boventoon voert. Het padenstelsel in het Spaanse bos is voor wandelaars vrij toegankelijk. Het gebied ligt in een rustige, bosrijke omgeving.

Het Spaanse bos bestaat voornamelijk uit naaldhout dat tussen 1939 en 1961 is aangeplant. Een klein oppervlak wordt in beslag genomen door eiken en beuken, waarvan sommige meer dan 130 jaar oud zijn. Van nature behoort het gehele gebied tot het eiken-berkenbos, een bostype waarvan de ontwikkeling door het bosbeheer wordt gestimuleerd. Er groeien al kenmerkende soorten voor dit natuurlijke bostype zoals brede en smalle stekelvaren, bochtige smele en mossen. Langs enkele brede bospaden staan plaatselijk nog restanten van heidevegetaties: stekelbrem en struikheide.

Broedvogels van het Spaanse bos zijn, naast algemene bosvogels, de zwarte en groene specht en de in aantal achteruitgaande zomertortel. In de noordwesthoek ligt een met pijpenstrootje dichtgegroeid heiderestant, Met een vochtige laagje.

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
2,40km
Cycle route
 
2,40km
Cycle route
 
2,81km
Cycle route
 
4,64km
Cycle route
 
 
4,64km
Cycle route
 
6,20km
Cycle route
 
7,35km
Cycle route
 
8,35km
Cycle route
 
8,35km
Cycle route
 
 
9,01km
Cycle route
 
9,44km
Cycle route
 
 
9,52km
Cycle route
 
9,52km
Cycle route
 
9,68km
Cycle route
 
9,70km
Cycle route
 
9,91km
Cycle route