Meerlebroek

Meerlebroek
Muiterdijk
5954 PE
BEESEL

Area of natural beauty

Gelegen aan de oostzijde van Beesel, tussen de Sint Willibrordusdijk en de grens met Duitsland, ligt natuurgebied Meerlebroek, eind jaren negentig aangelegd als natuurcompensatiegebied voor de A73.
In de vroegere eeuwen was hier overwegend vochtige heide en moeras, een ondoordringbaar gebied. Niet voor niets legden de Romeinen op de droge overgang van midden- naar hoogterras een weg aan, de huidige Prinsendijk, als onderdeel van het Heirbaantracé Maastricht - Xanten – Nijmegen.

Ieder natuurgebied kent zijn eigen cultuurhistorische verleden, zijn eigen landschapskarakter. Veel natuurgebieden worden dan ook gekenmerkt door iets bijzonders. Wat het Meerlebroek betreft is dit de ligging. Gesitueerd aan de voet van de steilrand profiteert het Meerlebroek volop van deze uitzonderlijke positie. Het regenwater dat op het hoogterras valt, sijpelt langzaam door de verschillende bodemlagen om vervolgens gefilterd en verrijkt met mineralen als kwelwater uit te treden in het Meerlebroek. Zo zijn in de loop der jaren vennen ontstaan die een ideaal leefgebied vormen voor zowel flora als fauna.

Aan de Muiterdijk is een picknick- en parkeerplaats aangelegd. Het is tevens de startplaats van de gemarkeerde wandelroute die door het Meerlebroek voert, voorbij aan vredig grazende Galloway runderen, deels over de Prinsendijk, en tussen twee vennen door. Al wandelend en genietend krijgt men een goede indruk van het natuurschoon van het Meerlebroek.


Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
2,29km
Walking/hiking routes
 
 
2,64km
Walking/hiking routes
 
2,85km
Walking/hiking routes
 
2,85km
Cycle route
 
2,86km
Walking/hiking routes
 
2,86km
Walking/hiking routes
 
 
3,35km
Horse riding trails
 
3,37km
Walking/hiking routes
 
3,38km
Walking/hiking routes
 
3,38km
Cycle route
 
3,38km
Cycle route
 
 
3,54km
Cycle route
 
3,57km
Walking/hiking routes
 
3,59km
Walking/hiking routes
 
3,60km
Walking/hiking routes
 
4,36km
Walking/hiking routes
 
6,11km
Walking/hiking routes
 
6,28km
Walking/hiking routes
 
6,28km
Walking/hiking routes
 
6,28km
Walking/hiking routes
 
 
6,32km
Walking/hiking routes
 
6,32km
Walking/hiking routes
 
6,33km
Walking/hiking routes
 
7,08km
Walking/hiking routes
 
7,08km
Walking/hiking routes
 
7,25km
Cycle route
 
7,34km
Walking/hiking routes
 
7,36km
Walking/hiking routes
 
7,45km
Walking/hiking routes
 
7,47km
Walking/hiking routes
 
 
7,69km
Walking/hiking routes
 
7,71km
Walking/hiking routes
 
7,71km
Walking/hiking routes
 
7,71km
Walking/hiking routes
 
7,74km
Walking/hiking routes
 
7,84km
Cycle route