Recreatieplas

Gerelingsplas

Gerelingsplas

De Gerelingsplas is ontstaan door grindwinning. Op de bodem bevinden zich nog resten van grind, zand en klei. Daarboven zit wel weer een laag fijn zand.

Deze plas is verdiept zodat het overige deel van de lus beter ingericht kan worden voor de natuur. Het gebied is o.a. begroeid met wilgenbos en vormt een broedplaats voor allerlei vogelsoorten. Het water voldoet niet aan de normen voor veilig zwemwater, daarom wordt er afgeraden hier te zwemmen.
Voor de recreatievaart is deze plas wel nog steeds geopend samen met de Zuidplas en de Oolderplas.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
Watersport, Extreme Watersport, Trailerhelling
4,17km
 
Watersport, Suppen
7,83km