Meinweg in Transitie

Meinweg in Transitie

Nationaal Park De Meinweg gaat veranderen en in transitie

Vanaf 2021 hebben de Nationale Parken van het Rijk een subsidie gekregen om plannen te maken voor  transitie. Het rijk betaalt de helft, de provincie en de lokale partners betalen de andere helft. Het Nationaal Park De Meinweg moet veranderen om te kunnen voortbestaan.De partners van het park willen dat er in het landschap rondom het Nationaal Park ook beter voor natuur en landschap wordt gezorgd. Dit is goed voor de planten en dieren, maar ook voor de mensen die in de omgeving wonen.

Waarom verandert er iets?

De Nationale Parken in Nederland zijn heel belangrijk. Daarom gaan er veel organisaties die betrokken zijn bij de Meinweg samenwerken, zoals de provincie en de mensen die in de omgeving van De Meinweg wonen.

Nieuwsbrief

Vanaf zomer 2023 komt er regelmatig een (gratis) digitale nieuwsbrief uit. Daarin vertellen we over de laatste stand van zaken, doen we interviews met partners, delen we relevante informatie, et cetera.

Je kunt je aanmelden via dit formulier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Over deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is voor en door geïnteresseerden, vrijwilligers en professionals, met informatie over de ontwikkelingen in het gebied. De nieuwsbrief is ook bedoeld als extra uitnodiging om te reageren op levende ideeën en plannen om ons park mooier en beter te maken.

Als je zelf nieuws hebt om via de nieuwsbrief met andere betrokkenen bij het gebied te delen, graag even contact met de kwartiermaker Jan.Oosterman@vrijetijdszaken.nl

Ambitie voor 2030: robuust en beschermd, beter beleefbaar

Lees hier het ambitiedocument dat op 13 december 2023 is vastgesteld door de stuurgroep van het Nationaal Park

 

LESA

Wil je meer weten over hoe het landschap van het Nationaal Park en omgeving in elkaar zit? Nationaal Park De Meinweg in Transitie heeft een LESA, een Landschapsecologische Systeem Analyse, in 2023 opgesteld door de Bosgroep. Gebruik of citeren is mogelijk met bronvermelding. Download de LESA hier.