Melickerheide

Melickerheide
Kloosterbaan 15
6044 ZX
ROERMOND

Area of natural beauty

De Melickerheide vormt (samen met de Luzenkamp) de verbinding tussen Roermond en Nationaal Park de Meinweg.

Het is een droog stuifzandgebied met stuifduinen. Het grootste deel is echter bebost. In het bos zijn enkele poelen en ook een laagte aanwezig. Verder zijn er ook open stukken met een heideachtige vegetatie. Het gebied vormt een verbindingszone voor bijvoorbeeld soorten als de das en het wild zwijn.

Er is een fietspad aangelegd, waardoor het ook een mooie, groene verbinding vormt voor bewoners en recreanten op weg naar de Meinweg.

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
5,14km
Visitor Centre
 
8,18km
Places of interest
 
9,76km
Visitor Centre