Clootsmolen

Clootsmolen
Watermolenweg 1
3590
Bocholt

Bezienswaardigheid

De Clootsmolen is een onderslag watermolen (1296-1539). Ook werd het gebruikt als graanmolen op de Aabeek.

De eerste vermelding dateert uit 1269 toen Willem, Heer van Horn, het bezit over de molen overnam van Gosewijn van Born. In 1539 wordt de molen vermeld als een van de banmolens van de graaf van Horne, heer van Bocholt. De molen staat aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). De oude kern bestaat uit twee tegenover elkaar gelegen vleugels, het woonhuis en het dienstgebouw, en het molenhuis in een klein gebouw aan de beek. Het molenwerk is nog aanwezig en de molen kan beperkt draaien.

Praktische informatie

Clootsmolen

Clootsmolen
Watermolenweg 1
3590
Bocholt

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.