Oorlogsmonumenten in Limburg

Limburg kent verschillende oorlogsmonumenten die herinneren aan de slachtoffers en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.

Advertentie

Oorlogsmonumenten

Oorlogsmonumenten hebben een belangrijke symbolische waarde en dragen bij aan het bewustzijn van de geschiedenis en de impact van oorlog op de samenleving. Naast monumenten ter nagedachtenis aan militairen en slachtoffers van de bevrijding, zijn er ook monumenten die de Joodse gemeenschap herdenken en de verschrikkingen van de Holocaust in herinnering brengen. Door deze oorlogsmonumenten te bezoeken en te herdenken, wordt de herinnering aan de gebeurtenissen en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend gehouden.

Nationaal Indië Monument

Het Nationaal Indië Monument in Roermond is een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de Nederlandse militairen en burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea. Ook is er aandacht voor de Indische burgerslachtoffers van de strijd. Dit aanvullend monument is op 25 augustus 1990 onthuld. Op twee zijden van de driehoekige gedenksteen staan Java en Nederland afgebeeld. Ieder jaar vindt er in september een grote herdenking plaats bij het Nationaal Indië monument waarbij talloze veteranen en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.