Moeselpeel

Moeselpeel
Weert
Moeselpeel

Natuurgebied

De Moeselpeel, een natuurgebied van 90 hectare, ligt op slechts 2 à 3 km ten zuidoosten van de bebouwde kom van Weert.

Moesel

De naam "Moesel" is afgeleid van "moeëst," wat moeras betekent. De voormalige buurtschap Moesel, nu een stadswijk, ontleent zijn naam aan dit kenmerkende moerasgebied. 

Ondanks de vele afwateringsslootjes die in de vroege 20e eeuw zijn aangelegd, bleek het onmogelijk om het hele gebied te ontginnen voor landbouwdoeleinden. De aanhoudende grondwaterstroom (kwelwater) en regenwater maakten het gebied ontoegankelijk en te nat. In de jaren '90 van de 20e eeuw leidde sterke verdroging ertoe dat het water uit de omringende landbouwgebieden werd omgeleid en afwateringssloten werden afgedamd. Deze maatregelen stelden de Moeselpeel in staat om langzaam te herstellen, met zelfs een hernieuwde vorming van hoogveen.

Stiltegebied

Het hart van de Moeselpeel is nu een ontoegankelijk stiltegebied, omringd door verruigde rietmoerassen en een gordel van wilgen- en elzenbroekbos. Door het waterpeil op peil te houden en periodiek het riet te maaien, wordt de verlanding van het rietmoeras effectief afgeremd. Dit unieke gebied bij Weert biedt nu een perfecte toevluchtsoord voor diverse flora en fauna, waar het water en de stilte heersen.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
0,85km
Fietsroute
 
0,85km
Fietsroute
 
1,74km
Mountainbikeroute
 
 
2,63km
Wandelroute
 
2,65km
Ruiterroute
 
2,67km
Wandelroute
 
2,67km
Wandelroute
 
2,67km
Wandelroute
 
2,67km
Wandelroute
 
 
3,92km
Wandelroute
 
4,59km
Fietsroute
 
4,67km
Wandelroute
 
 
4,69km
Bezoekerscentrum
 
 
4,71km
Bezoekerscentrum
 
 
4,75km
Fietsroute
 
4,81km
Mountainbikeroute