Isabelle Greend and Oolder Greend

Ten zuidwesten van het dorp Ool ligt de door grindwinning ontstane Oolderplas. Samen met de Oolder Greend en de Isabelle Greend is de totale oppervlakte 263 ha. Op de landtongen grazen koniks en galloways en daardoor ontstaat een structuurrijke vegetatie.
Beide gebieden zijn vrij toegankelijk voor voetgangers. Honden zijn vanwege het begrazingsbeheer niet toegestaan.

Rustige waterrecreatie (zeilen, surfen, rustig met een motorboot varen) is op de Oolderplas toegestaan, waarbij aanlegsteigers beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf. Het water is, mede vanwege de blauwalg, niet geschikt als zwemwater.

De immense waterpartij is het eerste dat opvalt aan de Oolderplas. Hij is tot 32 m diep en er komt nauwelijks plantengroei in voor. De grote natuurwaarde wordt bereikt door de grote aantallen watervogels die er overwinteren.

Deze vogels zoeken 's nachts voedsel en slapen overdag. Soms wordt het gebied bezocht door zeevogels. IJsduikers, roodkeelduikers en soms grote aantallen aalscholvers worden sterk aangetrokken door de grote watermassa en hun komst geeft aan dat er voldoende vis in het water zit.

De watervogels verblijven veelal van november tot maart in ons land. In de zomermaanden vindt op de Oolderplas veel waterrecreatie plaats. Omdat recreatieperiode en overwinteringsperiode elkaar niet overlappen, gaan recreatie en natuur op de Oolderplas uitstekend samen.

De Oolder Greend en de Isabelle Greend bestaan vooral uit allerlei typen grasland met verspreide bosjes en waterpartijen. Op de Oolder Greend grazen van april tot in de winter galloways. Omdat er geen veilige hoogwatervluchtplaats voor de dieren is, worden ze voor een deel van de winter naar hogere gronden (meestal Landgoed Exaten)gebracht. Op de Isabelle Greend lopen het gehele jaar galloways en koniks.

Naaktrecreatie
Op de Oolder Greend bevindt zich een vrij ondiepe plas (de zogenaamde Isabellagriend). De gemeente Roermond heeft deze Isabellagriend officieel aangewezen als geschikt voor naaktrecreatie. Het terrein is dan ook afgebakend met borden.
Voor meer informatie verwijzen we naar: www.naturisme-isabellagriend.nl.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Contact and location

Isabelle Greend en Oolder Greend
Broekstraat 1
6049 CH
HERTEN