Het Sarsven, de Banen en Schoorkuilen

Het Sarsven, de Banen en Schoorkuilen
Banendijk
6034 SV
Nederweert-Eind
Wandelpad door het natuurgebied Sarsven en de Banen
Een uitkijktoren in het natuurgebied
Wandelpaal met knooppunt 38 in natuurgebied Sarsven en de Banen
Onverhard wandelpad door het gebied Sarsven en de Banen
Het Sarsven in de herfst

Natuurgebied

Het Sarsven, De Banen en Schoorkuilen vormen een natuurgebied in de gemeente Nederweert ten zuidoosten van het dorp Nederweert-Eind.

Natuurgebied Sarsven, de Banen en Schoorkuilen

De totale oppervlakte beslaat 173 hectare en is eigendom van de stichting Het Limburgs Landschap. Het gebied bevat drie vennen: het Sarsven, De Banen en de Schoorkuilen, met daarnaast verlandingszones, bossen en graslanden.

De Banen

Het ven De Banen bevat dankzij een restauratie in 1992, waarbij de bodem werd opgeschoond, weer een natuurlijke, voedselarme waterhuishouding. Daardoor kreeg het weer een open karakter en werd opnieuw geschikt voor soorten van het oeverkruidverbond, zoals de zeer zeldzame drijvende waterweegbree. Enkele andere bijzondere soorten in dit gebied zijn moerasherthooi, zonnedauw en, op diverse plekken in de uitgestrekte wilgenstruwelen, Gagel. Noordelijk van de Banen werd enkele jaren geleden een met moerasbos dichtgegroeid ven hersteld met de naam Het Hoefijzer.

Het Sarsven en Schoorkuilen

Het Sarsven is echter nog een voedselrijk ven met veel mattenbies en brede rietkragen. De Schoorkuilen zijn een deels gerealiseerd, deels in aanleg verkerend natuurontwikkelingsproject dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd om redenen van natuurcompensatie. Daarbij wordt een vennengebied hersteld dat bij aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweert (gereedgekomen in 1929) met vrijkomende grond werd gedempt. Het Schoorkuilenproject betreft gronden aan weerszijden van het kanaal: aan de westzijde langs de Schoordijk, aan de oostzijde langs de Kwegt. De gebieden zijn prima wandelend en fietsend te verkennen.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
6,89km
Mountainbikeroute
 
9,19km
Mountainbikeroute
 
9,70km
Mountainbikeroute
 
9,92km
Mountainbikeroute