Osen

Osen
Sluisweg 2
6097 PC
HEEL

Area of natural beauty

Osen is een klein gehucht tussen de sluiscomplexen van Heel en Linne, en is gesitueerd tussen het Lateraalkanaal en de Maas.
De vroegere bewoners waren vaak voormalig rijksambtenaren die als sluiswachter of sluismeester werkzaam waren op dit immense complex.

Tegenwoordig is Osen een waar recreatie- en fietsparadijs en de enige snelle verbinding tussen Linne en Heel. Men kan sinds halverwege 1994 met elke tweewieler over de stuw van Linne.

De 82 ha. natuur bestaat uit de Molengreend en de omgeving van de Overlaat van Linne en de westzijde van de Gerelingsplas bij Osen.Deze terreinen worden gekenmerkt door karakteristieke riviernatuur, waarbij vooral de bloemenrijkdom in de zomer en de watervogels in de winter opvallen.

De Overlaat van Linne en de oevers van de Molengreend zijn voor voetgangers vrij toegankelijk. Over de Overlaat loopt tevens een fietspad dat via de stuw de west- en oostoever van de Maas met elkaar verbindt. Omdat er grazers in de terreinen lopen zijn honden in er niet toegestaan; wel mag de hond aangelijnd mee op de verharde weg van de Overlaat.

Vanaf de oostkant van de sluizen bij Osen heeft men een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. Direct naast het sluizencomplex ligt de Gerelingsplas. In de noordelijke hoek van het terrein zijn eilandjes aanwezig waarop wilgenbos groeit. Er broeden futen en meerkoeten aan de waterkant.

In dit bosje bevindt zich een beverburcht. De Gerelingsplas en de Spoorplas [die geheel van de Maas is afgesloten] vormen een zeer belangrijk watervogelgebied binnen de Maasplassen. Tafel- en kuifeenden verblijven er in grote aantallen, maar ook aalscholvers en ganzen zijn regelmatige gasten.

De Overlaat van Linne heeft een heel ander uiterlijk. Hier wordt bij hoge waterstanden het Maaswater om de stuw heen geleid. Bij lage waterstand ligt er een afgetakte Maasarm die bijna niet stroomt. Op de dijken langs de Overlaat staan grote populieren met daaronder een soortenarme ruigte, die wel veel dekking biedt aan broedvogels zoals de bosrietzanger.

Het hele terrein wordt jaarrond begraasd door een kleine kudde galloways. Ook de oevers van de Molengreend worden door galloways begraasd. Zeker in de [na]zomer zijn deze oevers vanwege hun kleurenrijkdom een rondwandeling waard. Juist hier komen bloemrijke vegetaties in optima forma voor. Op een der eilandje bevindt zich in het voorjaar een kleine broedkolonie aalscholvers.
 
In juni en juli wordt de plas door ruiende ganzen benut; deze watervogels kunnen dan enkele weken niet vliegen, en hebben een rustig water waar geen recreatie plaatsvindt nodig om deze voor hen kritische periode in het jaar te doorstaan. In de wintermaanden wordt ook deze plas door grote aantallen eenden gebruikt om vorstvrij te overwinteren.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
1,36km
Walking/hiking routes
 
1,75km
Walking/hiking routes
 
2,24km
Walking/hiking routes
 
2,96km
Walking/hiking routes
 
3,25km
Walking/hiking routes
 
3,65km
Cycle route
 
3,75km
Walking/hiking routes
 
3,92km
Walking/hiking routes
 
4,22km
Walking/hiking routes
 
4,26km
Walking/hiking routes
 
4,44km
Cycle route
 
4,79km
Walking/hiking routes
 
4,79km
Cycle route
 
 
4,91km
Walking/hiking routes
 
4,91km
Cycle route
 
 
4,91km
Cycle route
 
4,91km
Cycle route
 
4,91km
Walking/hiking routes
 
4,91km
Cycle route
 
 
 
4,91km
Walking/hiking routes
 
 
4,92km
Cycle route
 
4,93km
Cycle route
 
5,25km
Walking/hiking routes
 
5,44km
Cycle route
 
5,46km
Horse riding trails
 
5,49km
Mountainbike route
 
5,80km
Walking/hiking routes
 
5,81km
Cycle route
 
5,81km
Horse riding trails
 
5,85km
Places of interest
 
5,86km
Horse riding trails
 
5,90km
Walking/hiking routes