Sint Anna's Beemd

Sint Anna's Beemd
Osen 6
6097 PB
HEEL

Area of natural beauty

Aan de westoever van de Maas ter hoogte van Heel liggen Sint-Anna's Beemd als geisoleerde plas en de Slaag en het Polderveld als twee met de Maas verbonden plassen.
De totale 101 ha bestaat vooral uit water, grazige vegetaties en bos.

Sint-Anna's Beemd is vrij toegankelijk op het verharde pad. Door het terrein loopt een lange-afstands-fietsroute. Het Polderveld en de Slaag zijn deels op de oevers toegankelijk. Waar begrazing met schapen plaatsvindt, mogen aangelijnde honden wel mee.

St Anna's Beemd bestaat uit een door ontgrinding ontstane plas die los ligt van de Maas. De oevers zijn vrij steil en, evenals enkele eilanden in de plas, voor een groot deel begroeid met wilgenbos. Vanuit de overhangende takken vangen ijsvogels kleine visjes. Hoger op de oever komt een grote variatie aan plantensoorten voor. In het gebied zijn meer dan 200 plantensoorten vastgesteld. s Winters is Sint-Anna's Beemd een belangrijk watervogelgebied. Door de diepe ligging en de bomen er omheen is de plas goed beschut tegen harde wind.

De Slaag en het Polderveld hebben een open verbinding met de Maas. Op de oevers van de Slaag groeit vooral een smalle riet- en lisdoddevegetatie. Kleine karekieten, niet echt talrijk in Midden-Limburg, laten hier hun zang horen. Plaatselijk zijn bij de herinrichting van deze plas bosjes aangeplant, waarin tuinfluiter en fitis vertoeven. In de zomer maken waterrecreanten gebruik van de Slaag. Tijdens de koude wintermaanden benutten uit het noorden afkomstige watervogels het gebied als rustplaats. Het Polderveld wordt voor een groot deel omringd door jong bos. Op de dijk om de plas grazen schapen. Algemene zangvogels broeden in de bosjes, terwijl aalscholvers de elektriciteitsmast gebruiken als slaapplaats. Soms zitten er in de avonduren tientallen exemplaren van deze viseter in de mast.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
1,33km
Walking/hiking routes
 
1,47km
Walking/hiking routes
 
2,41km
Walking/hiking routes
 
2,94km
Walking/hiking routes
 
3,20km
Walking/hiking routes
 
3,29km
Walking/hiking routes
 
3,40km
Cycle route
 
4,06km
Cycle route
 
4,26km
Walking/hiking routes
 
4,46km
Walking/hiking routes
 
4,46km
Cycle route
 
4,55km
Walking/hiking routes
 
4,61km
Walking/hiking routes
 
5,33km
Walking/hiking routes
 
5,34km
Cycle route
 
5,34km
Horse riding trails
 
5,36km
Cycle route
 
 
5,38km
Walking/hiking routes
 
5,38km
Walking/hiking routes
 
5,38km
Cycle route
 
 
5,38km
Cycle route
 
5,38km
Cycle route
 
5,38km
Walking/hiking routes
 
5,38km
Cycle route
 
 
 
5,38km
Walking/hiking routes
 
 
5,39km
Cycle route
 
5,40km
Cycle route
 
5,42km
Horse riding trails
 
5,43km
Walking/hiking routes
 
5,46km
Walking/hiking routes
 
5,47km
Walking/hiking routes
 
5,47km
Walking/hiking routes
 
5,47km
Cycle route