De Zuidplas

De Zuidplas
Oolderhuuske 1
6041 TR
ROERMOND

Area of natural beauty

In het Maasplassengebied ten westen van Roermond liggen de Zuidplas en het Smalbroek, bestaande uit water, ruige graslanden en wilgenstruweel. In totaal meten deze gebieden 191 ha.
In het Smalbroek mag de natuur haar gang gaan, enkele koniks grazen er een deel van het jaar. De oevers van de Zuidplas zijn verpacht aan een boer. Het water, een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels, is 's zomers een druk bezocht recreatiegebied.
De Maasplassen zijn prima per fiets te verkennen. Het Smalbroek zelf is geheel vrij toegankelijk. Vanwege het vrij rondlopen van koniks zijn honden in het gebied niet toegestaan. De Zuidplas wordt intensief gebruikt ten behoeve van waterrecreatie; er zijn aanlegplaatsen beschikbaar.

Echte rivieroeverplanten als kattenstaart, wilde bertram en oeverstekelnoot groeien in ruigtes op de oevers van de plas. De bloemenrijkdom van het Smalbroek trekt vele insectensoorten aan. Vooral allerlei distels en schermbloemigen lokken vaak grote aantallen vlinders en andere insecten die nectar en stuifmeel op hun bloemen komen verzamelen. Vogels van ruige vegetaties zoals de bosrietzanger en de grasmus hebben een broedplaats in het Smalbroek gevonden.

's Winters hebben de Maasplassen een bijzondere functie als overwinteringsgebied voor veel watervogels. Grote groepen kuif- en tafeleenden vertoeven regelmatig op het Smalbroek en de Zuidplas. Aalscholvers zoeken er naar voedsel; niet zozeer naar (zoals hun naam aangeeft)aal, maar vooral naar karperachtigen zoals de blankvoorn. Futen hebben een voorkeur voor het grote water van de Zuidplas; in de wintermaanden verblijven er tientallen die tijdens mooi weer in februari al eerste tekenen van het voorjaar laten zien: ze baltsen in paartjes hun opvallende futendans.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Practical information

De Zuidplas

De Zuidplas
Oolderhuuske 1
6041 TR
ROERMOND

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
1,67km
Walking/hiking routes
 
1,72km
Walking/hiking routes
 
1,90km
Walking/hiking routes
 
1,98km
Walking/hiking routes
 
2,25km
Walking/hiking routes
 
2,52km
Cycle route
 
 
2,52km
Cycle route
 
2,52km
Cycle route
 
2,52km
Walking/hiking routes
 
2,52km
Cycle route
 
 
 
2,52km
Walking/hiking routes
 
 
2,53km
Cycle route
 
 
2,53km
Walking/hiking routes
 
2,53km
Walking/hiking routes
 
2,54km
Cycle route
 
3,58km
Walking/hiking routes
 
3,81km
Walking/hiking routes
 
4,01km
Walking/hiking routes
 
4,71km
Walking/hiking routes
 
4,80km
Cycle route
 
4,88km
Walking/hiking routes
 
4,95km
Walking/hiking routes
 
5,36km
Cycle route
 
5,67km
Walking/hiking routes
 
5,83km
Walking/hiking routes
 
5,85km
Walking/hiking routes
 
5,90km
Walking/hiking routes
 
 
6,21km
Walking/hiking routes
 
6,21km
Cycle route
 
6,30km
Horse riding trails
 
6,33km
Walking/hiking routes