Meerlebroek

Meerlebroek
Muiterdijk
5954 PE
Beesel

Natuurgebied

Gelegen aan de oostzijde van Beesel, tussen de Sint Willibrordusdijk en de grens met Duitsland, ligt natuurgebied Meerlebroek, eind jaren negentig aangelegd als natuurcompensatiegebied voor de A73.

In de vroegere eeuwen was hier overwegend vochtige heide en moeras, een ondoordringbaar gebied. Niet voor niets legden de Romeinen op de droge overgang van midden- naar hoogterras een weg aan, de huidige Prinsendijk, als onderdeel van het Heirbaantracé Maastricht - Xanten – Nijmegen.

Ieder natuurgebied kent zijn eigen cultuurhistorische verleden, zijn eigen landschapskarakter. Veel natuurgebieden worden dan ook gekenmerkt door iets bijzonders. Wat het Meerlebroek betreft is dit de ligging. Gesitueerd aan de voet van de steilrand profiteert het Meerlebroek volop van deze uitzonderlijke positie. Het regenwater dat op het hoogterras valt, sijpelt langzaam door de verschillende bodemlagen om vervolgens gefilterd en verrijkt met mineralen als kwelwater uit te treden in het Meerlebroek. Zo zijn in de loop der jaren vennen ontstaan die een ideaal leefgebied vormen voor zowel flora als fauna.

Aan de Muiterdijk is een picknick- en parkeerplaats aangelegd. Het is tevens de startplaats van de gemarkeerde wandelroute die door het Meerlebroek voert, voorbij aan vredig grazende Galloway runderen, deels over de Prinsendijk, en tussen twee vennen door. Al wandelend en genietend krijgt men een goede indruk van het natuurschoon van het Meerlebroek.


Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
 
 
 
 
3,60km
Wandelroute
 
4,36km
Wandelroute
 
 
 
6,28km
Wandelroute
 
6,28km
Wandelroute
 
 
7,08km
Wandelroute
 
7,08km
Wandelroute
 
7,34km
Wandelroute
 
7,36km
Wandelroute
 
 
7,74km
Wandelroute
 
 
7,90km
Wandelroute
 
 
8,61km
Wandelroute
 
8,99km
Wandelroute