Melickerheide

Melickerheide
Kloosterbaan 15
6044 ZX
Roermond

Natuurgebied

De Melickerheide vormt (samen met de Luzenkamp) de verbinding tussen Roermond en Nationaal Park de Meinweg.

Het is een droog stuifzandgebied met stuifduinen. Het grootste deel is echter bebost. In het bos zijn enkele poelen en ook een laagte aanwezig. Verder zijn er ook open stukken met een heideachtige vegetatie. Het gebied vormt een verbindingszone voor bijvoorbeeld soorten als de das en het wild zwijn.

Er is een fietspad aangelegd, waardoor het ook een mooie, groene verbinding vormt voor bewoners en recreanten op weg naar de Meinweg.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
2,68km
Wandelroute
 
 
 
 
3,13km
Wandelroute
 
3,13km
Wandelroute
 
 
 
 
6,20km
Wandelroute
 
 
 
 
 
7,80km
Wandelroute
 
8,41km
Wandelroute