Beesels Broek

Beesels Broek
Bakheide 2
5954 CB
Beesel
Beeselse Broek

Natuurgebied

Het 28 hectare grote reservaat ligt ten zuidoosten van Beesel in een gevarieerd cultuurlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door elzenbroek- en populierenbossen, afgewisseld met kleine vochtige graslandpercelen. Twee beekjes doorsnijden het reservaat. Bezoekers kunnen vrij wandelen op de wegen en paden. De omgeving van het Beesels Broek is ideaal om te voet of per fiets te verkennen. Een tocht via Swalmen, het Swalmdal, de omgeving van Baxhof en aansluitend het Beesels Broek biedt een afwisselend beeld van de streek.

Het weer bij Beesels Broek.

Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden. Uit de terrasrand direct ten oosten van het terrein komt ijzer- en zuurstofrijk kwelwater aan de oppervlakte. Op de oevers is het bijna de hele zomer nat vanwege ontspringende bronnetjes. Door een netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de naar het zuiden stromende Teutebeek en de naar het noorden stromende Huilbeek uit het gebied. Naast zwarte els komen ook boomsoorten voor zoals zachte berk en gewone es.

Als het terrein droger wordt, verruigt het elzenbos. Vooral bramen treden dan op de voorgrond. 's Winters is de sijs hier door zijn koorzang mogelijk de meest opvallende vogel. Het kleinschalige landschap met zijn netwerk van onverharde wegen, ruige bermen en oevers, in combinatie met het extensieve gebruik van landbouwgrond, is zeer geschikt voor allerlei diersoorten. Grotere zoogdieren zoals ree, vos en eekhoorn worden regelmatig gezien. Het is een prima leefgebied voor de das, die in de omgeving van Beesel meerdere burchten heeft. De rijkdom aan insecten uit zich in de aanwezigheid van diverse soorten sprinkhanen en dagvlinders.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
1,03km
Fietsroute
 
 
2,51km
Ruiterroute
 
 
2,79km
Wandelroute
 
 
3,34km
Ruiterroute
 
 
3,70km
Fietsroute
 
3,70km
Wandelroute
 
 
3,78km
Wandelroute
 
3,78km
Wandelroute
 
 
 
 
 
 
 
 
6,51km
Wandelroute
 
6,58km
Wandelroute
 
6,58km
Wandelroute
 
6,64km
Wandelroute
 
6,70km
Fietsroute