De Tuspeel

De Tuspeel
Rijksweg 16
6097 NK
Heel

Natuurgebied

Noordelijk van Heel en oostelijk van de Napoleonsbaan in de gemeente Maasgouw, ligt de Tuspeel.

Met haar 28 ha. tref je er goed ontwikkeld hoogveen aan omringd door loof- en naaldbos.
De Tuspeel is op de diverse wandelpaden vrij toegankelijk voor voetgangers.

Door een schotelvormige leemlaag vlak onder de oppervlakte, blijft de hoge waterstand in de Tuspeel intact. In deze laagte is in de loop der eeuwen veenvorming opgetreden. Het veen is echter niet als turf gewonnen. Daarom is er nog een voor Limburg unieke hoogveenvegetatie aanwezig. In het veen liggen enkele poelen met drijvend fonteinkruid en waterdrieblad. Hier planten de kleine groene kikker en twee soorten salamanders zich voort. Ook zijn er meer dan tien soorten libellen waargenomen en komen er diverse soorten vlinders voor.

Hoge stuifduinen rond de hoogveenkern zijn beplant met grove den en Amerikaanse eik. Hier broeden de grote bonte en groene specht. Op droge delen graast het hele jaar een kleine kudde paarden, die ervoor zorgt dat het grootste deel van het gebied niet dichtgroeit met berkenbos.
 

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
0,83km
Fietsroute
 
 
 
 
4,12km
Wandelroute
 
4,36km
Ruiterroute
 
 
4,43km
Fietsroute
 
5,26km
Wandelroute
 
5,35km
Fietsroute
 
5,38km
Ruiterroute
 
 
5,50km
Wandelroute
 
5,50km
Wandelroute
 
 
 
 
5,98km
Wandelroute
 
6,23km
Wandelroute
 
6,37km
Bezoekerscentrum
 
6,38km
Wandelroute